NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Bozó Ladislav - Mária
Malá Ves, Hlavná 9.
984 01 Lučenec
tel: 0911197098
fax:
napíšte nám
olgabozoova@centrum.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 21,90 euro
imgempty do košíka:';
naša cena 2,10 euro
imgempty do košíka:';

Obchodné podmienky

1.Objednanie tovaru

Objednávku na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v obchode www.nabozenskapredajna.sk.

Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami obchodu www.nabozenskapredajna.sk Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky kupujúcim. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade. Po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania obdržíte potvrdenie objednávky zo strany www.nabozenskapredajna.sk ( predávajúci ) od tohto okamihu vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Predávajúci:

Bozó Ladislav, Kubínyiho nám.2., 984 01 Lučenec

predajňa: MÁRIA

IČO: 46751602

DIČ: 1049149849

Nie sme plátcami DPH

Kupujúci:

fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

2.Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyfakturované.

3.Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Pozor!!! Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Cena za tovar (bez poštovného) Vám bude vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

4. Záruka a reklamácie

V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 platí na každý tovar záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, alebo účtenka ktorá slúži ako dodací aj záručný list.

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Nezodpovedáme za škody spôsobene dopravou tovaru. V takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu.

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru,(účtenku) ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás prosím informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo osobne na predajni.

Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu faktúry, ktorú ste obdržali. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou alebo výmenou tovaru. Poštovné a iné poplatky hradíme iba pri oprávnenej reklamácii. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá !!

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne v predajni. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Informovať Vás budeme prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady, ak sa nedohodneme inak.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru napríklad bežným opotrebovaním, nosením, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

5.Ochrana osobných údajov

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto dáta využívame pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Osobné údaje kupujúcich považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím osobám.

 

MjVhMDk5MW