NOVINKY

arr3Vernostná akcia!!!Pre našich verných zákazníkov sme pripravili nasledujúcu ponuku: 1.nákup + registrácia = 3%ná zľava... arr3Predaj a požičanie detstkých šiat na prvé sväté prijímanieVážený zákazníci! V predajni Mária na Železničnej 8., v Lučenci OTVÁRAME POŽIČOVŇU DETSKýCH ŠIAT NA...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII


Obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov

a)Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.nabozenskapredajna.sk je firma Ladislav Bozó - Mária, so sídlom Hlavná 9., 98401 Lučenec

b) Predávajúcim je  firma Ladislav Bozó - Mária, so sídlom Hlavná 9.,98401 Lučenec. NIE SME PLATCAMI DPH!!!

c) Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.nabozenskapredajna.sk je firma Ladislav Bozó - Mária, so sídlom Hlavná 9.,98401 Lučenec

d) Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.Kupujúci  je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

e) E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

f) Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

g) Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

h)Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

2. Cena:

1.    Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.

2.   Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.


3.Objednanie tovaru

Objednávku na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v obchode www.nabozenskapredajna.sk.Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami obchodu www.nabozenskapredajna.sk Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky kupujúcim. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade. Po ukončení objednávky obdržíte potvrdenie o objednávke zo strany www.nabozenskapredajna.sk ( predávajúci ) od tohto okamihu vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah. Tovar expedujeme 1 až 7 pracovných dní, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú ináč. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Spolu s tovarom je zákazníkovi bezplatne zasielaná faktúra (daňový doklad) v papierovej forme.Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

1.     Slovenskej pošty,

2.     osobne na prevádzke

Platobné podmienky

A:    Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1.     platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

2.     platba pri osobnom prevzatí na predajni Železničná 8.

3.     platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

5.     platbu na základe darčekového poukazu.

B:    Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

1.     zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

2.     zľavu za množstevný a opakovaný nákup,

3. ostané zľavy viď. v sekcii ZĽAVY v hornom menu

4.Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli expedované. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy po expedovaní tovaru tým, že tovar neprevezme v odbernej lehote alebo preukazne zadal nesprávnu adresu a zásielka sa vráti k predávajúcemu, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s expedovaním a vrátením tovaru (t.j.  poštovné),do 14 kalendárnych dní od dňa Výzvy na zaplatenie.

5.Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, spolu s orginálom daňového dokladu. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Pozor!!! Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Cena za tovar (bez poštovného) Vám bude vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

4. Záruka a reklamácie

V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 platí na každý tovar záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, alebo účtenka ktorá slúži ako dodací aj záručný list.

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Nezodpovedáme za škody spôsobene dopravou tovaru. V takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu.

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru,(účtenku) ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás prosím informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo osobne na predajni.

Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť orginál faktúry (pre seba odporúčame vyhotoviť kópiu), ktorú ste obdržali. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou alebo výmenou tovaru. Poštovné a iné poplatky hradíme iba pri oprávnenej reklamácii. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá !!

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne v predajni. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Informovať Vás budeme telefonicky, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady, ak sa nedohodneme inak.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru napríklad bežným opotrebovaním, nosením, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

5.Ochrana osobných údajov podľa zákona 84/2014 Z.z.

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať niektoré  osobné údaje spotrebiteľa (meno a priezvisko, adresu, telefonický kontakt a mailovú adresu). Tieto dáta využívame pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Osobné údaje spotrebiteľov považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím.

Obchodné podmienky platné od 01.01.2016

DODATOK K OBCHODNÝM PODMIENKAM,platný od 01.02.2016

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

2.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3.V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na olgabozoova@centrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.


YTJhMzAw